KẾ HOẠCH THU - CHI

Thứ hai - 18/10/2021 02:10
PHÒNG GD & ĐT TP ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG THCS VÕ NGUYÊN GIÁP
 
               Số:    / KH –THCS VNG                                
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                Mường Phăng, ngày       tháng  9  năm 2021
 
KẾ HOẠCH THU - CHI
Về các khoản đóng góp, huy động tài trợ của nhân dân
 trong cơ sở giáo dục, năm học 2021 - 2022
 
            Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ vào văn bản số 1990/SGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên. Về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022;
Căn cứ vào Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Điện Biên. Về việc quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ vào văn bản số 1043/PGDĐT-THCS ngày 06/9/2021 của Phòng GD&ĐT thành phố Điện Biên Phủ. Về việc Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022;
            Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022; 
            Trường THCS Võ Nguyên Giáp - Thành phố Điện Biên Phủ xin được báo cáo thu - chi các khoản huy động đóng góp thỏa thuận, tài trợ của phụ huynh học sinh năm học 2021 - 2022 của Trường THCS Võ Nguyên Giáp  cụ thể như sau:
            I. Thu dịch vụ công theo qui định của UBND tỉnh
            1. Học phí:
            Chờ Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên
2. Trông giữ xe đạp:
Thực hiện theo số: 39/2017/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ngày 29/12/2017. V/v quy định giá các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do nhà nước quy định trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Xe đạp:                   đ /tháng
Xe đạp điện:           đ/tháng
3. Học 2 buổi/ ngày:
Thực hiện theo số: 27/2012/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ngày 14/12/2012. V/v ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2.500 đồng/ buổi họcx 2 kỳ = 300.000đ/1hs/ năm
4. Bảo hiểm y tế: 536.400 đồng/hs/16 tháng
Thực hiện theo số: 24721LN-BHXH-SGDĐT ngày 24/8/2021. V/v thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 – 2022.
II. Các khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh:
                                                                                                            ĐVT: Đồng
STT Nội dung Hình thức Mức thu/học sinh
Đơn vị tính:VNĐ
Ghi chú
1 Vệ sinh công trình phụ. Thỏa thuận 90.000  
2 Nước uống Thỏa thuận 100.000  
III. Các khoản huy động đóng góp tài trợ của nhân dân:
STT Nội dung Dự kiến vận động Ghi chú
1 Tài trợ quĩ thi đua khen thưởng, khuyến học 211.200.000đ  
2  Hoạt động phong trào VH-VN, TDTT, hoạt động   TNST  Vận động các tổ chức, các cá   nhân, các bậc phụ huynh tham   gia.
3  Chăm sóc cảnh quan môi trường   Vận động các tổ chức, các cá   nhân, các bậc phụ huynh tham   gia.
Tổng 211.200.000đ  
IV. Thu hộ - chi hộ
Bảo hiểm Bảo việt thân thể học sinh: 90.000 đồng/ 1 năm. (không bắt buộc).
(Có dự toán chi tiết kèm theo)
 
                                                                            Mường Phăng, ngày   tháng 9 năm 2021
 
NGƯỜI LẬP            
 
 
 
 
Quàng Văn Định                                              
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Đức Toàn
 
                                                           
                                                                     
 
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây